top of page

LadiesConnecting Inc Group

Public·29 members

Metrel Teralink Download ^HOT^The new Metrel MI3201 TeraOhm 5 kV Insulation Tester is a portable instrument intended to measure insulation resistance through the use of high voltage DC test voltages up to 5 kV. The large LCD screen allows real-time R(t) graphs to be displayed. Results can be stored and downloaded to a computer via USB and RS232 connections with the help of the optional Metrel TeraLink PRO software. The high quality instrument, shielded test leads and quality accessories included in the standard set enables you to perform you testing effectively.
metrel teralink download11 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACÍ MIT KV MEGGER Rozsah měření izolačního odporu do 35TΩ Kombinovaný digitální / analogový displej s přisvětlením Nastavitelné měřicí napětí od 50 V do 10kV Automatické měření IR, PI, DAR, SV a DD RS232 a USB převod do Megger download manageru Paměť měřených výsledků v přístroji Napájení bateriové, nebo ze síťového zdroje MEGGER MIT 1020 patří do nové řady digitálních měřicích přístrojů od společnosti Megger, které jsou zvláště určené pro rychlé a přesné měření izolačního odporu. Přístroj měří stejnosměrným napětím do 10kV při zkouškách a údržbě vysokonapěťových elektrických zařízení, točivých strojů, prvků energetických sítí a dalších zařízení. Kryt přístroje je neobyčejně odolný, snadno přenosný, vyrobený z tvrdého polypropylénu, krytí IP65. Každý model z této nové řady je pro přehlednost a snadnou orientaci ve skladu, dílně, či automobilu označen na dvou místech krytu, z boku a z hora. MIT1020 se vyznačuje rozměrným, snadno čitelným LCD displejem s přisvětlením, zajišťujícím snadné odečítání měřených údajů i za špatných světelných podmínek. Zobrazené údaje zahrnují hodnoty měřeného izolačního odporu, skutečného měřicího napětí, svodového proudu, měřenou izolaci, kapacitu měřené zátěže, časovou konstantu vybíjení a informaci o stavu baterií. Současně je na displeji průběžně zobrazována aktuální doba trvání měření. Tu je možné měnit podle potřeby a také je možné nastavit limitní hodnoty měřených veličin. Přístroj je možné při měření nepřetržitě napájet ze síťového zdroje nebo z vnitřních dobíjecích baterií, což umožňuje provádět jak dlouhodobá, tak krátkodobá měření izolačního odporu. Ovládací prvky přístroje jsou čitelné a jednoznačné. Pro rychlou informaci obsluhy o ovládání přístroje přímo na místě měření je do odnímatelného krytu přístroje vlepen tzv. rychlý úvod do obsluhy přístroje. Standardním prvkem přístroje je použití třetího stínícího měřicího vodiče G, zvyšujícím přesnost měření izolačního odporu. Přístroj vyhovuje požadavkům bezpečnostní normy EN Navíc je bezpečnost obsluhy a přístroje podpořena automaticky pracujícím vnitřním voltmetrem, sledujícím napětí na výstupním svorkách. Jestliže toto napětí překročí 50 V, na displeji budou zobrazena varovná návěstí a další měření bude z bezpečnostních důvodů znemožněno. Na konci měření pak přístroj automaticky provede vybití nashromážděné energie v průběhu měření v zátěži. Přístroj MIT1020 je ideálním pomocníkem při Vašich rutinních měřeních a diagnostických zkouškách s předprogramovanými funkcemi měření izolačního odporu IR, polarizačního indexu PI, dielektrického absorpčního indexu DAR, měření zvyšujícím se krokovým napětím SV, a koefi cientu vybíjení dielektrika DD. Přístroj je určen pro běžná, středně těžká i nejnáročnější měření izolací elektrických strojů, přístrojů a zařízení (např. při měření Izolací VN i VVN transformátorů, rotačních strojů, izolátorů, vypínačů a silových kabelů u elektrických systémů. S přístrojem lze provádět údržbářská, servisní a pravidelná kontrolní měření společně s komplexními diagnostickými měřeními v elektrárnách, distribučních a přenosových společnostech, energetických odděleních průmyslových podniků, továren na výrobu elektrických zařízeních atd. Diagnostikování uložených výsledků je základem pro určení izolačně slabých míst elektrického systému zařízení. Měřící stejnosměrná napětí Rozsahy měření izolačních odporů Přesnost (23 C) Zkratový / nabíjecí jmenovitý proud: Rozsah měření průsakového proudu Přesnost měření proudu (23 C) 50 V až 1 kv po 10V, 1kV až 10kV po 25V digitálně: 35TΩ analogově: 1TΩ 5% do 1 TΩ, 20% do 20TΩ 3mA 0,01nA až 5 ma 5% 2 na na všech rozsazích Rozsah měření kapacity 10nF až 50μF (závisí na měřicím U) Přesnost měření kapacity 5% 5 nf (23 C) Doba nabíjení kapacity zátěže 5 s na μf při 3 ma Doba vybíjení kapacity zátěže 250 ms na μf z 10kV na50v Časovač automatický; 0 až 99 min 59 s od počátku měření Displej analogový / digitální 3 digity Autom.režimy měření: IR izolační odpor PI polarizační index DAR diel. absorpční index SV izolační odpor zvyšujícím U v t DD koefi cient vybíjení diel. Úroveň odrušení 2 ma ef. na 200V a výše Kapacita paměti 32 kb Interface RS232 a USB Uložení dat napětí, doba měření, průsakový proud, izolační odpor, kapacita zátěže a časová konstanta Výstup v reálném čase sériový, 1xza s, zkušební napětí, průsakový proud a izolační odpor Bezpečnost přístroje splňují požadavky EN ,kategorie III, 300V EMC přístroje splňují požadavky EN použití v těžkém průmyslu Pracovní teploty Skladovací teploty 10 až +50 C 25 až +65 C Pracovní vlhkost 90 % R.H. nekondenz.při 40 C Krytí IP65 Hmotnost 7,1 kg Rozměry 305x194x360 mm Výdrž baterie 4 hodiny nepřetržitě při měření 10kV STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: souprava VN měřicích vodičů 3 m dlouhé (3 ks), RS232 vodič, USB vodič, síťový vodič dobíjení (1 ks), česká příručka uživatele, zkušební certifi kát výrobce 11


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page